AMNISTIE pentru averile NEJUSTIFICATE!

Averile nejustificate de până la un milion de euro primesc o perioadă de grație, respectiv până pe 31 martie 2017, ca să fie declarate și impozitate cu 16%. După această dată, dacă vor fi depistate de Fisc, vor fi taxate cu 75%, potrivit proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal obținut de Profit.ro. Încă din luna ianuarie a acestui an, Profit.ro anunța că Ministerul de Finanțe are în vedere o astfel de măsură pentru veniturile nedeclarate, însă instituția a negat public o astfel de intenție.

 De câțiva ani, Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează un program de verificare a marilor averi, însă rezultatele au fost modeste. Conform raportului de activitate al instituției, până la sfârșitul anului 2015 au fost încasate doar 2,6 milioane lei de la persoanele verificate în acest program. Amnistia fiscală este frecvent folosită de multe state pentru a atrage sume la buget din venituri nedeclarate.

În ianuarie acest an, Profit.ro anunța că Guvernul pregătește o formă de amnistie fiscală, însă reprezentanții acestuia au negat, iar Ministerul de Finanțe a transmis că nu are în vedere o astfel de măsură.

În proiectul de modificare a Codului Fiscal obținut de Profit.ro, sunt introduse articole noi referitoare la impozitarea averilor nejustificate, astfel:

Art. 117

Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 75% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Emiterea deciziei de impunere de către organul fiscal se efectuează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.”

După capitolul X se introduce un nou capitol X1 având următorul  cuprins:

”Declararea inițială a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri impozabile

Art.  1171

Semnificația unor termeni și expresii

(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(a) patrimoniu net –  reprezintă diferența dintre drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin persoanei fizice;

(b) drepturile ce pot fi evaluate în bani însumează:

i) contravaloarea clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea contribuabilului persoana fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate;

ii) contravaloarea autoturismelor, operelor de artă sau bijuteriilor, aflate în proprietatea contribuabilului persoană fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate ;

iii) valoarea titlurilor de participație, deținute de contribuabil, direct sau indirect, în țară și/sau străinatate;

iv) sumele aflate în conturi, deținute direct sau indirect, la bănci în țară sau străinatate;

v) valoarea împrumuturilor acordate sau a obligațiunilor deținute de contribuabil;

vi) profiturile nedistribuite de către persoane juridice înregistrate în jurisdicții în care cota de impozit pe profit este mai mică sau egală cu 10%, la care contribuabilul deține, direct sau indirect, participații, proporțional cu cota de participație deținută;

(c) deținere indirectă – deținerea unui drept prin intermediul unui afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de tipul înțelegerii, scrisă sau nescrisă între contribuabil și afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de numărul de afiliați, prepuși sau împuterniciți prin care se deține dreptul patrimonial.

Art. 1172

Declararea  patrimoniului

(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 59 alin. (1) lit. a) care dețin la data de 31 decembrie 2016 un patrimoniu net de cel puțin 4.500.000 lei au obligația să depună până cel mai târziu la data de 31 martie 2017 o declarație de patrimoniu. Modelul declarației de patrimoniu se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Contribuabilii care la data de 31decembrie 2016 nu au un patrimoniu net de cel puțin 4.500.000 lei, dar care ulterior depășesc această valoare au obligația să depună declarația de patrimoniu nu mai târziu de 25 ianuarie a anului următor depășirii valorii de 4.500.000 lei.

Art. 1173

Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate

(1) În cazul în care patrimoniul net definit la art. 1171 alin. (1) lit. a) nu poate fi justificat în totalitate prin venituri impozabile, neimpozabile sau scutite, contribuabilul are obligația să declare suma pentru care nu poate justifica proveniența.

(2) Pentru suma care nu poate fi justificată de către contribuabil acesta datorează un impozit  în cotă de 16%. Obligația stabilirii și plății impozitului revine contribuabilului. Plata impozitului se efectuează odată cu depunerea declarației prevăzută la art. 1172 alin. (1) dar nu mai târziu de data de 31 martie 2017.

(3) Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2016 dețin un patrimoniu net mai mic decât valoarea de 4.500.000 lei, pot depune declarația de patrimoniu până cel mai târziu la data de 31 martie 2017, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (1) și (2).

(4) Pentru obligația stabilită la alin. (2) contribuabilul nu datorează dobânzi și penalități de întârziere.

(5) Ulterior datei de depunere a declarației de patrimoniu prevăzute la art. 1172, după caz,  pentru diferențele de sume nedeclarate potrivit art. 1173 alin. (2) și constatate de către organele fiscale prin aplicarea metodelor de control indirect,  cota de impozitare este de 75%.”

loading...
Loading...

Citește și

FOTO: Încă un accident în capul de pod de la Drăguțești! Un tânăr a MURIT celălalt în stare GRAVĂ!

În jurul orei 00:10 ISU Gorj a fost silicitat sa intervina la un accident rutier …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *