LIBER la CONTRACTE în CE Oltenia!

excavator-cariera

Acționarii CE Oltenia s-au întrunit, ieri, pentru a aproba informarea încheierii unui acord cadru pe 2 ani cu mai mulţi operatori economici, cu reluarea competiţiei precum şi atribuirea ulterioară a contractelor de lucrări, subsecvente acordului cadru, având ca obiect „închirierea de utilaje şi echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator”, cod CPV 45500000-2, pentru Sucursala Roşia-Rovinari (cariera Roşia, cariera Peşteana) şi Sucursala Motru -Jilţ (cariera Roşiuţa, cariera Lupoaia).
Potrivit anexei convocatorului ședinței AGA din 12 septembrie 2016, în conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA. pentru contractele de achiziţie produse, servicii şi lucrări, indiferent de durată şi cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competenţă: Directoratul: – Avizează şi semnează; – Consiliul de Supraveghere: – Aprobă; Adunarea Generală a Acţionarilor: – Se informează.

Procedura așteaptă avizul AGA

La nivelul CEO există solicitarea privind demararea unei proceduri pentru atribuirea unui acord cadru cu valabilitate 2 ani având ca obiect închirierea de utilaje ţi echipament de construcţii și de lucrări publice cu operator, beneficiarii prestaţiilor fiind Sucursala Roşia- Rovinari (cariera Roşia, cariera Peşteana) şi Sucursala Motru -Jilţ (cariera Roşiuţa, cariera Lupoaia).

Aproximativ 400 de salariați de la Rovinari riscau să fie trimiși acasă, fiindcă actuala conducere a companiei nu a încheiat noi contracte pentru utilajele auxiliare fără de care utilajele mari din cariere nu pot să funcționeze. Mai mult, nu mai există contracte încheiate pentru transportul salariaților. Cele încheiate au expirat în data de 7 septembrie.

Nevoie de utilaje

În document se mai precizează că aceste achiziţii au caracter de regularitate şi sunt generate de expirarea acordurilor – cadru nr. 313/DM/L/16.08.2012, 314/DM/L/16.08.2012, în baza cărora se executau aceste lucrări prin închirierea de utilaje. Pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a activităţii miniere de producţie, descopertă şi livrări, în carierele exploatărilor miniere ce aparţin DM (Diviziei Miniere) Târgu Jiu, se impune utilizarea utilajelor de construcţii pentru execuţia lucrărilor de nivelare, terasare şi împingerea cărbunelui în depozite, curăţirea şi nivelarea fronturilor de lucru, curăţirea transportoarelor de mare capacitate precum şi pentru realizarea altor lucrări specifice pentru activitatea de carieră.

CEO închiriază

Astfel, „având în vedere că societatea nu deţine în proprietate utilaje de natura celor solicitate se impune organizarea unei proceduri de achiziţie pentru asigurarea acestora. Ţinând cont de specificul activităţii în care trebuie corelat continuu activitatea de producţie cu necesarul de cărbune al termocentralelor, acesta fiind generat de producţia de energie electrică, s-a considerat optim ca procedura de achiziţie să se finalizeze prin atribuirea de acord cadru”, se mai arată în documentul semnat de toții șefii CEO din Directoratul companiei.
Pentru perioade scurte de timp

Aceștia mai menționează că acordul – cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea de fonduri, contractele subsecvente care urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru constituind temeiul legal pentru plată. Menţionăm că aceste contracte-subsecvente se vor încheia pentru perioade scurte de timp, de regulă de trei luni, în funcţie de necesităţile obiective impuse de procesul de producţie.

Din surse proprii

Procedura de achiziţie aplicată: Licitaţie deschisă cu etapă finală prin mijloace electronice. Valoare estimată pentru doi ani de zile: 28.287.316 lei, din care 9.373.384 lei pentru cariera Roşia, 6.570.688 lei pentru cariera Peşteana, 7.129.352 lei pentru cariera Roşiuţa, 5.213.892 lei pentru cariera Lupoaia.
Act comercial care se va încheia: acord cadru pe 2 ani cu mai mulţi operatori economici şi încheierea de contracte subsecvente cu reluarea competiţiei, prin reofertarea unui nou preţ; Necesar achiziţie: începând cu data de 01.09.2016,
Surse de finanţare: surse proprii, Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, Durată minimă de derulare procedură: 60 de zile, Stadiul actual: în curs de pregătire documentaţie. Achiziţie a fost iniţiată de către DM Târgu Jiu prin: RNO nr. 4057/10.06.2016, Caiet de sarcini nr. 4058/10.06.2016. Valoarea de 28.331.844 lei estimată iniţial de către DM Târgu Jiu a fost revizuită la 28.287.316 lei prin Nota Legea 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale.
loading...
Loading...

Citește și

FRĂMÂNTĂRI MARI în CEO! E legat de CCM

Liderii FNME ameninţă cu proteste de amploare, dacă guvernanţii nu vor da o hotărâre pentru …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *