Mii de cereri pentru schimbarea furnizorului de energie electrică! CEZ amână cu trei luni rezilierea contractelor

retele-electrice_1

Mulţi dintre noi s-au plâns de factura prea umflată la energia electrică, de modul de facturare şi, uneori, chiar de abuzuri ale furnizorului de electricitate. Şi asta în condiţiile în care, chiar la un pas de noi, deci în Oltenia funcţionează unul dintre cei mai mari producători de energie. Ei bine, legea energiei electrice, modificată recent, dă voie consumatorului să aibă opţiuni. Să aleagă serviciile cele mai bune şi mai puţin piperate. Legea a fost modificată în acest an de Guvernul Ponta şi arată modul în care consumatorul îşi poate schimba furnizorul.

Cazurile de nemulţumire în rândul populaţiei vizavi de CEZ, compania furnizoare de energie electrică în Oltenia, au fost destul de multe. Una dintre acestea se referă la faptul că, practic, populaţia împrumută compania, dat fiind faptul că aceasta regularizează consumul, în baza uor estimări. Mai exact, plătim factura la curent nu în baza a ceea ce consumăm în realitate, ci de foarte multe ori, mai mult. Cu alte cuvinte, surplusul pe care-l plătim lunar, acea estimare cu o valoare mai mare pe care o semnăm cu CEZ în contract, serveşte strict acestei companii. Deci, dăm bani mai mulţi pe ce consumăm într-o perioadă prestabilită, iar plusul rămâne în conturile CEZ, companie ce practic este liberă să ne administreze banii. Prin urmare, este foarte clar că afacerea CEZ este una de succes doar pentru această corporaţie, fiindcă populaţia, pe lângă faptul că-şi plăteşte consumul, împrumută fără dobândă furnizorul de energie. Mai mult, putem specula şi faptul că furnizorul poate întrebuinţa surplusul financiar de la populaţie, fie depozitându-l în bănci pentru a beneficia de facilităţile bancare specifice, fie în propriile investiţii. Astăzi vom afla şi punctul de vedere al companiei, după cum ne-au transmis reprezentanţii CEZ.

CE Oltenia poate furniza energie electrică populaţiei

În acest context, Complexul Energetic Oltenia a comunicat publicului că salariaţii companiei, aproximativ 9.000 dintre cei peste 18.000, vor deveni agenţi de vânzări. Potrivit datelor CEO, populaţia plăteşte în prezent 654 de lei pe megawatt. Schematic, CEO poate oferi propriilor angajaţi 579 de lei/MW. Asta ar însemna o economie între 3 şi 8 lei pe suta de kw. Cu alte cuvinte, CEO poate să vândă direct energie electrică consumatorilor finali. Din 2015, compania din Gorj va avea la dispoziţie un număr de contact şi o posibilitate de contact pe fax sau pe mail, fiecare solicitant putând să aibă acces la un compartiment creat special şi să perfecteze un contract. Economia anuală indică o valoare de minimum 200 de lei.

În cursul zilei de ieri, am aflat pe surse autorizate ale domeniului că s-au strâns mii de cereri din partea consumatorilor pentru schimbarea furnizorului de energie electrică. De asemenea, sursele citate arată că CEZ amână „din motive obiective” rezilierea contractelor, cu trei luni. Menţionăm faptul că reprezentanţii CEZ au transmis că vor avea un punct de vedere legat de acest caz, imediat după apariţia acestui material. Dar până la replica CEZ, vă redăm ce spune legea energiei electrice:
„Schimbarea furnizorului – acțiunea prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie contract de furnizare cu un alt furnizor.
Distribuţie de energie electrică – transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de ÎT, MT şi JT, cu tensiune de linie nominală până la 110kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;
Operator de distribuție – orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție, titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, întreținerea, și dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție, iar unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului privind distribuția energiei electrice;
Client final captiv – consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.
Client final eligibil de energie electrică – consumatorul de energie electrică ce poate să aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la rețelele de transport și/sau distribuție.
Client final – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; noțiunea de “client final” și “consumator” sunt echivalente.

Etape:

Etapa 1. În cazul în care clientul final dorește schimbarea furnizorului, alege un furnizor licențiat cu care dorește să contracteze. Lista furnizorilor este afișată pe site-ul ANRE.

Etapa 2. Clientul final notifică (Notificare Reziliere) în scris furnizorul actual că, începând cu data de zz.ll.aaaa, va avea un alt furnizor. Clientul final transmite o copie a notificării de reziliere atât către noul furnizor, cât și către operatorul de distribuție – OR.
Termen: cu cel puțin 21 de zile înainte de data rezilierii, cu respectarea condițiilor contractuale.

Etapa 3. În vederea încheierii contractului de rețea (distribuție), noul furnizor, respectiv clientul final, transmite către OR solicitarea de contract de reţea (distribuţie) care conţine următoarele date:
a. denumirea clientului final;
b. adresa locului de consum;
c. codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;
d. data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;
e. perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;
f. datele de identificare ale furnizorului nou;
g. denumirea PRE la care va fi alocat locul de consum de la data prevăzută la lit.d.;
h. datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de rețea
Termen: în 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării.

Etapa 4. OR verifică și validează corectitudinea datelor și transmite răspuns către clientul final, noul furnizor și furnizorul actual, dacă este cazul.
Termen: în 2 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Etapa 5. OR are obligația să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condițiile legii, direct cu clientul final, contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum; excepție este cazul când contractul de reţea rămâne în vigoare, dacă acesta era deja încheiat de clientul final și nu se solicită altfel.
Termen: 3 zile lucrătoare de la transmiterea datelor.

Etapa 6. OR verifică dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice de schimbare a furnizorului/trecere în eligibilitate din punct de vedere al grupului de măsurare (dacă consumatorul are montat contor cu decontare orară) și aduce la cunoștință noului furnizor situația consumatorului.
În cazul în care consumatorul deține contor cu decontare orară, acesta urmează în continuare procesul de schimbare a furnizorului.
În cazul în care consumatorul nu deține contor cu decontare orară, acesta poate opta pentru profilul de consum elaborat de OR și aprobat de ANRE, cu condiția ca, în urma analizei privind încadrarea in profil, rezultatul să fie unul favorabil. Termenul de efectuare a analizei de încadrare în profil se face în 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Etapa 7. În cazul locului de consum pentru care se solicită un nou aviz de racordare, ca urmare a trecerii locului de consum către altă persoană fizică/juridică prin închiriere, concesiune sau orice altă formă, fără schimbarea proprietății, încheierea unui nou contract de distribuţie pentru locul de consum respectiv este condiționată de plata de către vechiul titular al locului de consum a facturilor emise către acesta, atât către vechiul furnizor cât și către operatorul de reţea, dacă fostul titular al locului de consum este semnatar al contractului de distribuţie/transport.

Etapa 8. Pentru clienții non-casnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecșii contorului. După efectuarea citirii, părțile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnați indecșii citiți.
Termen: în ziua în care are loc schimbarea furnizorului.
Pentru clienții casnici și clienții non-casnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final.

Contractul de distribuţie încheiat de furnizorul actual, încetează la data intrării în vigoare a contractului de distribuţie cu noul furnizor și este înlocuit de acesta, astfel încât se asigură continuitatea serviciilor de distribuţie.
Perioada de valabilitate a contractului de distribuţie încheiat cu furnizorul nou trebuie să coincidă cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat de noul furnizor cu clientul final.
Contractul de Distribuţie va fi întocmit conform Ord. ANRE nr. 43/2004 – Privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

loading...
Loading...

Citește și

Cărbunele CE Oltenia nu se mai vinde către terți dar, tot aceleași firme vin la încărcare! Cumpără cotele minerilor cu 1500 de lei

Lignitul de la carierele miniere din Gorj nu mai este vândut de luni către terți, …

Un comentariu

  1. Eu am de un an jumate contract de furnizare energie electrica facut cu Aderro Energy. Pana acum sunt multumit. Va tin la curent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.