Ultima formă a noului sistem de salarizare bugetară

Profesorii își vor suplimenta salariul de bază cu mai multe sporuri și indemnizații, precum o indemnizație pentru învățământul special de 15%, o gradație de merit de 25% și o indemnizație de dirigenție, învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar de 10%, toate calculate la salariul de bază, diferențele actuale urmând să fie ajustate. Ei vor încasa și premii în bani, din 2018.

Personalul didactic auxiliar își va completa salariul de bază cu o indemnizație pentru învățământul special de 15% și o gradație de merit de 25%. Angajații care au o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ vor primi și un spor de stabilitate de 15%, relevă ultima formă a proiectului privind salarizarea bugetarilor, obținută de Profit.ro din Guvern.

Concret, proiectul stabilește că, începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeași instituție publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizație de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției, autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Tot începând cu luna august 2016, pentru magistrații care beneficiază de un cuantum al indemnizației de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție,  grad/treaptă,  gradație și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizației de încadrare din cadrul autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

La stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției, autorității publice respective nu se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 4.749 lei.

Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se desfășoară în baza unui contract de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul va beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.

Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special = 15% * salariul de bază;
b) gradație de merit = 25% * salariul de bază;
c) indemnizație de dirigenție, învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar = 10% * (salariul de bază+a+b);
d) la cauntumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă și cuantumurile unor compensații tranzitorii.

Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizație pentru învățământul special = 15% * salariul de bază;
b) gradație de merit = 25% * salariul de bază;
c) sporul de stabilitate = 15% * (salariul de bază+a+b) pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;
d) la cauntumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă și cuantumurile unor compensații tranzitorii.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat  în aceeași instituție/unitate de învățământ pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

loading...
Loading...

Citește și

Incendiu violent într-o pădure! 175 de oameni intervin – pericol de EXPLOZIE!

Peste 175 de pompieri, padurari si voluntari intervin, duminica, in localitatea Asau, judetul Bacau, pentru …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *