Afacerea Chişcani, tema Corpului de Control al premierului Cioloş la CE Oltenia! RAPORT

colaj

Corpul de Control al premierului Cioloş a cerut în urmă cu două zile documente de la Divizia Financiară a CE Oltenia. Deşi nimeni din sistemul energetic din Gorj nu face cunoscută oficial tema controlului, aflăm pe surse că este vorba despre afacerea Chişcani. 
Funcţionarii Guvernului au fost interesaţi şi de Clubul Pandurii Târgu Jiu, însă nu se cunoaşte, nici în acest caz, ce a vizat, în mod special, Corpul de Control al prim-ministrului.

Pierderi

Din date transmise neoficial, dar din interiorul companiei, funcţionarii aflaţi în control la CEO, cu privire la Termocentrala Chişcani, au avut la bază un raport întocmit în 2015 al Camerei de Conturi Gorj din cadrul Curţii de Conturi a României. Concluziile instituţiei publice de control amintită, sunt următoarele: „Preluarea de la SE Chiscani, pe lângă activele în valoare de 36.810.200 lei și a unui număr de 280 salariați au generat pierderi în valoare estimată de 16.949.616,56 lei, așa cum rezultă din Balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2014 la SE Chiscani”.

În detaliu

Preluarea în proprietare în bază contractului de dare în plată a bunurilor mobile și imobile, aparținând Centralei Termoelectrice Chiscani. În baza contractului de dare în plată, încheiat între SC Electrocentrale Grup SA București înregistrat sub nr. 1633/07.10.2013, și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, înregistrat sub nr. 16081/07.10.2013, autentificat prin încheierea nr. 1666/07.10.2012, anexa nr. 222, această din urmă a preluat în proprietate, în schimbul obligației de plată în sumă de 28.709.475,13 lei, datorată de SC Electrocentrale Grup SA București, “Bunurile intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chiscani” și reprezintă bunurile care fac obiectul operațiunii de dare în plată, specificate în Contractul de novație autentificat sub nr. 375/26.04.2013, de către BNP Volintiru Claudia și anume: “Grupul energetic Brăila, înscris la ANCPI – OCPI Brăila în cartea funciară nr. 70.301 a localității Chiscani, număr cadastral de la nr. 5003 – C1 până la numărul 5003 – C39 și de la numărul 5003 – C42 până la numărul 5003 – C116. Bunurile mobile și imobile care fac obiectul operațiunii de dare în plată reprezintă în fapt conturul centralei termoelectrice de la Chiscani, respectiv grupurile energetice cu elementele patrimoniale aferente, conform anexelor la prezentul contract, ce fac parte integrantă din acesta, inclusiv terenul aferent, în suprafața de 322.391 mp, înscris în Cartea funciară nr. 70301 a localității Chiscani.
Așa cum se precizează în contract, contractul de dare în plată s-a făcut în baza: -somației nr. 371/15.03.2013, pentru sumă de 10.085.814,05 lei, reprezentând debit, emisă în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA; -somației nr. 58/15.03.2013, pentru sumă de 18.623.661,08 lei, reprezentând debit, emisă în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA; -Hotărârii nr. 03/24.04.2013 a Adunării Generale a Acționarilor a SC Electrocentrale Grup SA București; -notificării Consiliului Concurenței; -contractului de novație prin schimbare de debitor, dintre creditorul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și noul debitor SC Electrocentrale Grup SA București, autentificat sub nr. 375/26.04.2013; -raportului de evaluare a bunurilor, elaborat de către SC Darian DRS SA; – Hotărârii nr. 09/28.08.2013 a Consiliului de administrație al SC Electrocentrale Grup SA București; -Ordinelor Ministerului Economiei nr. 351/25.09.2013 și nr. 345/24.09.2013;
-Hotărârii nr. 07/25.09.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SC Electrocentrale Grup SA București; -Hotărârii nr. 34/27.09.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Etc”

Răspunsurile lui Ciurel, Medinţu, Petroniu, Antonie, Scurtu

În raport au fost menţionate şi declaraţiile Directoratului: „Ciurel Laurențiu Dan – președinte directorat, care a avizat prin Hotărârea Directoratului nr. 60/21.08.2013 încheierea operațiunii de dare în plată, respectiv trecerea în proprietate, în schimbul obligației de plată în sumă de 28.709.475,13 lei, datorată de SC Electrocentrale Grup SA București, a bunurilor intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chiscani, precizând prin răspunsul dat la notă de relații, anexa nr. 8, următoarele: „Având în vedere că Termoelectrica se află în procedura de insolvență, singură posibilitate viabilă de recuperare a creanței istorice existența și la momentul înfiinţării CE Oltenia era acest mecanism juridic de dare în plată conform notelor de fundamentare întocmite de către Departamentul Juridic, având în vedere și faptul că în cadrul procedurii de insolvență sau faliment gradul de recuperare a unei creanțe este de sub 10%. Prin Hotărârea Directoratului nr. 64/06.09.2013 s-a avizat Încheierea operațiunii de dâre în plată,, respectiv, trecerea în proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a bunurilor intabulate în Cartea Funciară nr. 70.301 a localităţii Chiscani, aflate în proprietatea debitorului S.C. Electrocentrale Grup S.A., pentru stingerea obligației de plată a sumei de 28.709.475,13 lei datorată de S.C. Electrocentrale Grup S.A. conform Contractului de novație autentificat sub nr. 375 din 26 aprilie 2013 de către B.N.P. Volintiru D. Claudia și nu s-a aprobat așa cum se menționează în solicitarea de Notă de relații, aprobarea acestei operațiuni fiind de competență Adunării Generale a Acționarilor. Prin Hotărârea AGEA nr. 34/27.09.2013 s-a aprobat „încheierea operațiunii de dâre în plată și preluarea celor 280 salariați aferenți activului CTE Chiscani. Preluarea salariaților se va realiză începând cu data intrării în vigoare a convenției de dâre în plată”.
Acţionarii au aprobat

Drept urmare, preluarea celor 280 de salariați de la CET Chişcani s-a realizat în bază Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013 (Anexa 1), precum și a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, așa cum se menționează de altfel și în Ordinul de mandatare al reprezentanților Ministerului Economiei- Departamentul pentru Energie în AGA de la CE Oltenia S.A., respectiv Ordinul nr. 345/24.09.2013 (Anexa 2).”

Ing. Petroniu Ion-membru directorat care a avizat prin Hotărârea Directoratului nr. nr. 60/21.08.2013 încheierea operațiunii de dâre în plată, iar prin răspunsul dat la notă de relații, anexa nr. 9, arată: „Având în vedere că Termoelectrica se află în procedura de insolvență, singură posibilitate viabilă de recuperare a creanței istorice existența și la momentul înfiinţării CE Oltenia era acest mecanism juridic de dâre în plată conform notelor de fundamentare întocmite de către Departamentul Juridic, având în vedere și faptul că în cadrul procedurii de insolvență sau faliment gradul de recuperare a unei creanțe este de sub 10%. Menționez faptul aprobarea s-a făcut de către AGA prin Hotărârea nr. 34/27.09.2013. Salariații au fost preluați că urmărea a deciziei acționarilor prin hotărârea menționată și că efect al Legii 67/2006.”

Ing. Medinţu Aurel – membru directorat care a avizat prin Hotărârile Directoratului nr. nr. 60/21.08.2013 și 64/06.09.2013, încheierea operațiunii de dâre în plată respectiv trecerea în proprietate, în schimbul obligației de plată în sumă de 28.709.475,13 lei, datorată de SC Electrocentrale Grup SA București, a bunurilor intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chiscani, și care prin notă de relaţii, anexa nr.199, da același răspuns că și d-nul ing. Petroniu Ion. Ing. Antonie Daniel-membru directorat care a avizat prin Hotărârea Directoratului nr. nr. 60/21.08.2013 încheierea operațiunii de dare în plată, respectiv trecerea în proprietate, în schimbul obligației de plată în sumă de 28.709.475,13 lei, datorată de SC Electrocentrale Grup SA București, a bunurilor intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chiscani. Prin notă de relaţii anexa nr. 140, da același răspuns că și d-nul ing. Petroniu Ion.

Economist Scurtu Măria-membru directorat care a avizat prin Hotărârile Directoratului nr. 60/21.08.2013 și nr. 64/06.09.2013 încheierea operațiunii de dâre în plată, respectiv trecerea în proprietate, în schimbul obligației de plată în sumă de 28.709.475,13 lei, datorată de SC Electrocentrale Grup SA București, a bunurilor intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chişcani.

Ministerul a decis

Din explicațiile prezentate, anexa nr. 48, se precizează că preluarea a fost determinată de aprobarea data prin Hotărârea AGEA nr. 34/27.09.2013, a notelor de fundamentare întocmite de către Departamentul Juridic și Ordinului de mandatare al reprezentanților Ministerului Economiei- Departamentul pentru Energie în AGA de la CE Oltenia S.A., respectiv Ordinul nr. 345/24.09.2013, dar prin preluarea activelor și salariaților s-au înregistrat pierderi la 31.12,2014 la valoarea estimată de 16.949.616,56 lei și s-a efectuat plăți de 8.100.724,87 lei, că diferență între valoarea activelor preluate și valoarea creanței de încasat. Măsuri luate în timpul controlului:: În timpul controlului entitatea nu a luat măsuri pentru remedierea abaterilor. Punctul de vedere al conducerii entitătii:
Conducerea menţionează că preluarea s-a făcut în bază Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013, a notelor de fundamentare întocmite de către Departamentul Juridic și Ordinului de mandatare al reprezentanților Ministerului Economiei- Departamentul pentru Energie în AGA de la CE Oltenia S.A., respectiv Ordinul nr. 345/24.09.2013.

Recomandare:

Analiza pierderii generată de preluarea pe lângă Bunurile intabulate în cartea funciară nr. 70301 a localității Chişcani în contul datoriei și preluarea unui număr de 280 salariați de la CET Chiscani și luarea măsurilor care se impun, în vederea utilizării fondurilor băneşti în condiții de eficientă, economicitate și eficacitate, având în vedere pierderea realizată la 31.12.2014.
loading...
Loading...

Citește și

Lumină, doar de la lumânare! După ce i s-a furat cablul de curent, un localnic sărac din Berlești a ajuns să fie tot el cercetat de poliție!

Un echipaj de poliție din Berlești s-a prezentat, săpămâna trecută, la locuința unui cetățean cu …

6 comentarii

  1. Alta groapa in care incompetenții CO au îngropat veniturile si a dus la creșterea prețului pe MW, nu salariații trimișii in șomaj.Justițiarilor cat de mari va trebuie lefurile sa faceți dreptate ?!

  2. asta este valoarea psd-ului in gorj -incompetenta,frustarea si minciuna este cuvantul de ordine la tg jiu in randul psd-ului!

  3. Grupul 1 este unul din cel mai performant grup pe gaz din tara si a functionat pana cu putin timp inainte de a fi preluat de CEO. Dupa preluare nimeni nu a mai dat doi bani pe el, nici nu au venit sa viziteze macar termocentrala, mai mult decat atat l-au si descompletat, au luat statia de hidrogen si au dus-o la Isalnita. Ar trebui cercetati pentru distrugere nu pentru tranzactie. Au luat centrala ieftin fata de cum vor sa o vanda acum. Spuneti ca sau pierdut bani cu Braila, dar nu prin cumparare ci dupa, prin proasta gestionare si dezinteres. Cum dracu au pierdut bani din tranzactie cand au cumparat-o cu aproximativ 8 mil. euro ( din care au platit 8 mil. lei, restul fiind datoria Termoelectricii catre CEO si nu a Brailei ) si acum au evaluat-o la 25 mil. euro.

  4. Termocentrala Chiscani este perfecta pt.utilizarea ca platforma pt.incercarea unor echipamente noi,cercetate si proiectate de catre specialisti in energetica.CEO nu are acesti specialisti,dar are in schimb batalioane intregi de directori ,care paraziteaza compania.

  5. Se scrie „Chiscani „.Asa se numeste comuna unde este amplasata termocentrala!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

* Din respect pentru cititori, GorjDomino isi rezerva dreptul de a elimina comentariile injurioase la adresa persoanelor vizate in articole, si nu numai, care contin greseli gramaticale evidente, ori care ataca demnitatea tuturor celor in cauza. * Totodata site-ul www.gorj-domino.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
error: