Arhiva tag-urilor:

Post vacant de auditor la Casa Județeană de Pensii Gorj

Casa Județeană de Pensii Gorj scoate la concurs funcția de auditor, clasa I, gradul profesional superior. Condiţii de participare: -să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice; -vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice; -în …

Citește mai mult

Post vacant la Casa de Pensii Gorj

Casa Județeană de Pensii Gorj scoate la concurs un post de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul financiar contabilitate și evidența contribuabili – Direcția Economică. Evidența Contribuabili. Candidații trebuie sa aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, iar vechimea în …

Citește mai mult

Post VACANT la Casa de Pensii Gorj! Vezi condițiile!

Casa Județeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul stabiliri prestații și pensii internaționale din cadrul Direcției Stabiliri și plăți prestații. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite …

Citește mai mult

Casa Județeană de Pensii Gorj ANGAJEAZĂ!

Casa Județeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul plăţi prestaţii şi pensii internaţionale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă …

Citește mai mult